18 Mart 2005 (01:00) (02:00 ek)

1- Bu yorum sayfasındaki grafikleri özellikle uzak depremler ile ölçülen elektrik alan değişimleri arasında ilişki olamayacağını düşünenlerin incelemesi tafsiye edilir. Aşağıdaki 10 günlük grafikte Çanakkale istasyonunun günlük periyodun 11 Mart sonunda bozulması ve tüm istasyonların periyot dışı ortak iniş örüntüsü sonunda M5.7 Bingöl depremi meydana geldiği açıkça görülmektedir. Periyot dışı hareketin frekans spektrumu bölge ve mesafe konusunda enformasyon taşımaktadır. KAF alanı (tali birleşimleri ve ana fay) üzerinde 6 Büyüklüğüne yakın ya da üzerindeki depremlerin 3/4'ünden fazlasında bu ilişkinin görüldüğü göz önünde tutulmalıdır.

2- Yukarıdakine ek olarak aşağıdaki grafikte Kartal istasyonu ölçümleri de görülmektedir. 2003 yılı Mayıs ayındaki M6.4 büyüklüğündeki Bingöl depremi öncesinde de benzer bir değişim kaydedildiği ve hatta öncesinde yorumlar sayfasında yer verildiği unutulmamalıdır. Sınırlı istasyon yapısı ile her ne kadar erken uyarı niteliğinde sürekli veri sağlayabilme iddiası ortaya konulamasa da mevcut veriler dahi projenin ilerlemesine engel olma görevini üstlenene neden olacağı gecikmeden ötürü manevi yükümlülük  getirmektedir.

3- Önceki yorum sayfasında istasyon alanına (Marmara) göre batı-güney batı yönünde OV+ sürecinde (24..72saat aralığı) Bingöl depremil ile başlayan etkinliğin yaygınlaşabileceği öngörülmüştü. Nitekim son 2 günde söz konusu alanda M4 ve üzeri 4 depremin yanı sıra Çanakkale-Gökçeada M3.3 meydana gelmiştir. Aşağıdaki grafikte siyah kutular yeşil renkli Çanakkale grafiğinin günlük örüntüsünün gelişimini göstermek için çizilmiştir. Her bir kutu bir günlük periyoda denk gelmektedir. Yukarıdaki grafikte(2) göreceli olarak küçük varyanslı  görülen son iki günlük değişimin bile uzun süreli kısımdan ayrılarak incelendiğinde önemli kabul edilebilecek örüntü tabanlı enformasyon içerdiği görülmektedir.

4- İstasyon grafikleri tek başlarına incelendiğinde aşağıda görüldüğü gibi günlük periyot gelişimleri (öncekine göre farklılaşması) ve frekans spektrumu içindeki dağılım oranları (AF,OF,YF) elde edilebilmektedir. Bunlar küçük genlikli de olsa yakın kaynaklı işaretlerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Farklılaşma içinde yer alan örüntüler daha önce model önerileri ile açıklanmıştı. Örüntünün devamında oluşabilecek muhtemel basamak örüntüleri de önceki günün grafiğinden çıkartılarak OV/OUV sınıflandırmasına sokulabilir. Buna bağlı olarak istasyon bölgesine göre Batı/Güney-Batı yönlü etkinliğin devam edeceği düşünülebilir.