18 Ağustos 2005 (19:00)

Aşağıdaki grafikte Çanakkale istasyonunun 4 günlük kaydı görülmektedir.17 Ağustos saat 18:00'dan itibaren eğri zarfında YF bileşen görülmektedir. Ayrıca önceki günlere göre ortalama günlük zarf değeri de düşmektedir. Diğer istasyon kayıtlarındaki olası yakın zamanlı değişikler de sonraki değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır.