18 Kasım 2009 (12:30)  [  ]

Aşağıdaki grafikte Yeşilyurt istasyon ölçümlerinin son 12 saatli değişimi görülmektedir. Saat 09:48 civarından itibaren iki kademeli basamak düşüşün muhtemel nedeni batı-doğu doğrultusunda ilerleyen litosfer içi impulsif bir ilerlemenin yüzeydeki birikimli etkisidir. Devamında zarftaki karakter değişikliği incelenirse OUV (1-5gün aralığında) toplam günlük sismik etkinklite (üstel olarak magnitüdleri cinsinden depremlerin toplamı) belirgin artışa neden olabilir. Ayrıca ilerleyen saatlerde belirtilen zaman aralığı için diğer istasyon verileri ile birlikte muhtemel M>5 ve M>4 lokalizasyon ve olasılıkları konusunda ayrıca değerlendirme yapmak gerekebilir.