19 Nisan 2004 (19:30)

Dünkü yorumda işaretlenen küçük genlikli OV sınıfı örüntü sonrası Çanakkale'de aşağıdaki grafikte görülen uzak kaynaklı örüntü kaydedildi (öncesi ve sonrası günlük periyodik eğri zarfında kalıcı sapma-kayma yok). Çorlu ve Tekirdağ Merkez  istasyonları halen veri gönderememektedir. Bu nedenle değerlendirmeye alınmamışlardır.  Sonrasında Çandarlı Körfezi'nde Mb4.0 (08:18) ve en altta sismogramı görülen , Maslağa yaklaşık 130km mesafede, Marmara Denizi'nde Mb4.4 deprem meydana gelmiştir.