20 Haziran 2004 (13:00)

Önceki yorumda Tekirdağ ve Beylikdüzü kayıtlarında yaklaşık 10 saat arayla yer alan benzer örüntülerin Saros depremleri öncesinde oluşandan farklı bir yapıda oluğu ve şekil itibarıyla yer kaynaklı olmasının şüpheli olduğu belirtilmişti. Litosfer-Atmosfer bağlantısında (kuplaj) elektrik alanın önemli rolü, üzerinde durduğumuz ve bilimsel platformdaki çalışmalarımızda öne çıkardığımız bir konudur. Her ne kadar atmosferik olayların  gözlemi proje hedefi dışında olsa da daha önceki pek çok yorumda geniş alannlı, istasyonlar arası yönlü(bir doğrultuda ilerleyen), yer kaynaklı olduğu düşünülen örüntülerden şekilsel farklılık gösteren değişimlerin, çok sık görülmeyen,  geniş cepheli atmosferik olayların öncül etkilerine bağlı bozucular olabileceği açıklanmıştı. Nitekim Güney Batı-Kuzey Doğu doğrutulu bir cephe ilerlemesi ile  Tekirdağ-Beylikdüzü istasyon mesafesi/geçiş süresi göz önünde tutulduğunda dün 12:30'da Ankara'da hortum oluşumunun görüldüğü fırtınanın da yer aldığı cephe geçişi arasında ilişki kurulabilir. Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde 13:10'da görülen çok küçük genlikli zarf kayması ise OV olarak sınıflandırılabilir. Genlik bakımından muhtemel kaynağı yakınlaştıkça etkisi sınıflandırma dahilindeki M3 sınırının altına düşebilir. Ancak d>40..60 için M3.5 üzerinde bir ilişkilendirme yapılabilir. 200km üzerindeki olaylar projede ilişkilendirmelere katılmamaktadır.