20 Temmuz 2005 (20:00) [ ]

Aşağıdaki Yeşilyurt grafiğinde 19 Temmuz 16:50 sonrasında küçük genlikli başlayan bir basamak dizisi görülmektedir. Sakarya grafiğinde de buna  yakın zamanlı bir karakter değişikliği olduğu söylenebilir. İşaretli örüntülerde tepeden tepeye değişim %0.2-%1 civarında sınırlı olsa da OV+ olarak sınıflandırılabilir.