20 Eylül 2008 (03:30)  [   ]

Alttaki birinci Yeşilyurt grafiğinde eğri zarfında kalıcı farka yol açan basamak örüntüsü görülmektedir. Benzer bir durum ilk defa olarak büyük olmasa da bu mertebede belirgin biçimde 19 Eylül tarihli Isparta -Keçiborlu kaydında yer almaktadır (altta ikinci grafik). Çanakkale'de de 19 Eylül saat 22:15'te eğri zarfında kalıcı fark yaratmayan darbe örüntüsünün devamında YF bileşen başlamıştır (altta üçüncü). Ayrıca en alttaki son 5 günlük Çanakkale+Yeşilyurt grafiklerinin bir arada bulunduğu eğrinin iyi yorumlanması gerekir. Burada son 3 günde her iki istasyonun eğri zarfı aşağı yönlü devam ederken periyodik bileşenin tepeden tepeye değerinin arttığı, Yeşilyurt'ta son bir günde periyodik bileşen dışında açılırken düşük frekanslı salınıma neden olan bir bileşen geldiği görülmektedir. Mevsimsel olarak eğri zarfının offset değerinin düşmeye başlamasının doğal olduğu bir dönemdeyiz. Ancak düşme hızı ve paralelinde işaretli örüntülerin son 24 saate meydana gelmesi sismik risk endeksinde değişikliğin(+) işaretçisidir. Bulunduğumuz Ay'ın uzaklaşma periyodunda KAF ve çevreleyen alanlarda d-b doğrultulu faylarda gel-git etkisinin dengeleyici yönde çalıştığı bu dönemde endeksin artması iki görüşü ortaya çıkartmaktadır a) üst kabukta farklı doğrultulu stres dalgasına neden olan küresel bir iç salınım oluşmuş ve henüz sönümlenmemiştir (Bu stres dalgası tarayarak denk geldiği fay sistemlerini denemektedir)  b) Ayın uzaklaşma periyoduna geçildiğinde bu dönemdeki anomalilerin bazıları zamanda ötelenmiş olarak 1,5 ... 2,5 hafta farkla dengeleme faktörü azaldığında etkisini gösterebilir. İşaretli basamak örüntüleri oluştukları zamandan itibaren "OV+" olarak sınıflandırdığımız zaman diliminde etkinliğin artışı ile ilişkilendirmeleri en yüksek olasılıklı durumdur. Eğri zarf değerlerine bakıldığında Yeşilyurt referans noktasına göre +20Derece kayık Güney/Batı kuadrantındaki (90 derecelik dilim) etki alanının, salınımın ilk turundaki en çok üreten dilim olduğu söylenebilir. 5 günlük gelişime bakıldığında muhtemel yeni işaretçilere göre kısa zamanlı etkiler için de ayrıca değerlendirmeler yapılması gereği ortaya çıkabilecektir. Doğuya ilişkin teyit unsurlarında Tunceli'nin veri göndermeye başlaması fayda gösterecektir.