20 Ekim 2007 (03:00)

Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde 00:15-01:10 aralığında görülen süreksizlikte kenar geçiş eğimleri tam dik olmasa da beraberine varyansın artması, OV süreçte batıdaki etkinliklerle eşleştirilebilir. Değişim içindeki örüntü imzası ve diğer istasyonların verileri ayrıca değerlendirilmelidir. Halen Sakarya veri gönderememektedir.