20 Kasım 2006 (01:00) [  ]

Aşağıda 12 saatlik Yeşilyurt grafiği görülmektedir. İşaretli süreksizlik üstel iniş formunda devam etmektedir ancak kısa süreli değişim miktarı itibarıyla 1-3 günlük eğri zarfının tepeden tepeye açılımını da dikkate almak gereklidir. Bu açılımın genişlediği zaman aralıklarında (2-3günlük dönem için) daha önceki benzerlerinde  kurulan şekilsel ilişkilendirmeler (G.Marmara vb) değerlendirilebilir.