20 Aralık 2007 (12:00)  [  ]

Uzun sayılabilecek bir aradan sonra 13 saat önce girmiş olduğumuz yorum (19 Aralık 23:00) sayfasında işaretlenen anomali uyarısına tam olarak uyan bir zamanlama içerisinde Ankara-BALA'da M4.0 büyüklüğü ile başlayan deprem etkinliği devamında 11:48'de M5.7  meydana gelmiştir. Aşağıda dün gece işaretlenen anomalide (önceki yorum sayfası) etkinlik uyarısının süre hesaplaması tekrar verilmiştir. Tunceli dahil birden fazla istasyondan yakın zamanlı yüzey gerilme değişim imzası benzer spektral sınıfta işaret gösterince bunların en belirgin olanı 19:00 civarında Sakarya olarak işaretlenmiştir. Sakarya'daki örüntü tipine göre 4..7xT diğer bir deyişle    4 üzerinde açı    4xT<t<7xT       4x2.5=10, 7x2.5=17.5  olduğundan 19:00+10saat<t<19:00+17.5 saat en yüksek olasılıklı etkinlik artma dönemi olarak belirlenmiştir. Bu zaman aralığı 20 Aralık saat 05:00 ile 12:30 arasına denk gelmektedir. M4.0 ve M5.7 her iki deprem de bu aralıkta meydana gelmiştir. Uzun yıllar yapılan çalışmaların sonunda benzeri görülmemiş ilişkilendirme oranları kaydedilebildiği açıktır. Bunların yorumu uzmanlık seviyesinde matematiksel işlemler ve geçmiş veri sınıflandırmaları ile yapılabilmektedir. Kamunun ve projenin menfaatine olarak uygun oranda veri aktarılmaktadır. Ham veriler hiç bir projede olmadığı gibi açıkça, arıza, bakım vb. işletme kusurları bile olsa yayınlanmaktadır. Ancak iki sorun bu hayati konuda önemli aksamalara yol açmaktadır. a) mesleki etiketi bulunan ancak sistemin çalışmasından habersiz, yeterli gerçek! teknik bilgiden uzak sanki uzmanların yaptığı eleştiriden ziyade kasıtlı! değerlendirmeler. (nedenleri bilinmektedir :) )   b) istasyonlarda oluşan veri kesintilerindeki yoğunluk (işletme kusurlarımız).