21 Ocak 2005 (08:00)  [ ]

 Aşağıda görülen dünkü Yeşilyurt grafiğinde eğri zarfında kalıcı etki bırakmayan bir bileşen ayrıştırılmış olarak çizilmiştir (Gri).

Bilndiği üzere Etki sınıfları: KV, OV,OV+,OUV,UV   ve   Etki mesafesi (istasyona): Y,OU, U,GA  sınıflandırıldıktan sonra süreksizliğin tip ve genlik değişimine göre büyüklük sınıflaması yapılmaktadır. Her sınıfın rakamsal alt-üst sınır değerleri bulunmaktadır.

Aşağıda mavi izdüşüm işaretleri arasında kalan bölüm OV+ olarak sınıflandırılabilir.