21 Aralık 2004 (01:31) [  ]

Aşağıda son 10 günlük Yeşilyurt, Çanakkale, Çorlu, Tekirdağ grafikleri ve son 2 günlük Çanakkale ve Yeşilyurt grafikleri görülmektedir. Geçmiş yorum sayfalarından bazılarında da yer aldığı gibi uzak mesafeli istasyonların periyot dışı ortak davranış göstermesi bölge dışı uzak mesafeli etkinliklerle ilişkilendirilmekteydi.  En alttaki Soyak grafiğinde görülen örüntü ise OV olarak sınıflandırılabilir.

M5.1 Muğla depremi sonrasında Batı Akdeniz'den Ege Denizi'ne uzanan bölgede toplam sismik etkinlik sayısının önümüzdeki günlerde göreceli olarak artması beklenebilir.