Metin Kutusu: 22 Şubat 2008 (03:00)  [  ]
Aşağıda Sakarya, Yeşilyurt ve Çanakkale istasyon ölçümlerinin son üç günlük değişimleri görülmektedir. Çanakkale grafiği saat 12:00 civarında tepe yaptıktan sonra kararsızlık fazına girmektedir. Sakarya'da 7000'in altına inildiğinde YF bileşen oluşmaktadır. İşaretli noktadaki kırılım küçük genlikli bir üstel iniş formuyla devam etmektedir. Çanakkale istasyonundaki kesinti giderilmelidir. Zira önümüzdeki 6 gün içerisinde eğri zarfının 2-günlük kayan pencerede iniş fazına geçmesi sonrası ölçüm örüntülerindeki olası süreksizliklere bağlı olarak etkinliklerde ortalamaya göre artış görülebilir.