22 Ağustos 2004 (02:00) 

1-Aşağıda görülen 20 günlük Tunceli grafiğinde Elazığ depremi öncesi farklılık ayrıştırılabilir netlikte görülmektedir.

2-Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde görülen eğri zarfındaki işaretli kayma büyük genlikli olmasa da OV olarak sınıflandırılabilir.