23 Ağustos 2004 (23:40) 

Aşağıda görülen Göztepe grafiğnde işaretli örüntüler OUV olarak sınıflandırılabilir.