23 Ağustos 2008 (08:00)  [  ]

Alttaki birinci grafikte Yeşilyurt istasyon kayıtlarının son 3 günlük değişimi görülmektedir. Burada Periyot uzunluk değişimi (1,2,3) ve periyot içi süreksizlik içeren örüntü gelişimi işaretlenmiştir. Buna neden olan etkinin üst kabuk gerilmesindeki değişimin günler mertebesinde zaman sabitli bir bileşeni olduğu düşünülmektedir. Zaman sabitinin 5..7 katı sürede ve zaman sabiti içerisinde olmak üzere iki ayrı etkisi olabiliri (zaman sabiti T=2,3gün ise, OV ve UV iki ayrı sınıfa denk gelir.) Bunlardan biri lokalde diğeri kadar etkili olmayabilir. Çanakkale istasyonunun verileri ölçek belirlemede önemli olduğundan gün içinde tekrar aktif hale geçmesinde fayda bulunmaktadur. En alltaki grafikte ise Tekirdağ-Yeniçiftlik ve Yeşilyurt kayıtlarının yaklaşık son 30 saatlik değişimi yer almaktadır. Örüntülerin benzeşikliği rastlantısal olmadıklarının bir göstergesidir.