24 Eylül 2009 (20:30)  [  ]

Önceki yorum sayfasında 19 Eylül'de belirtilen OV zaman aralığında etkili olabilecek merkeze göre batı - güney-batı yönlü ilişkilendirme sonrası buna uyabilecek 22Eylül 08.52'de (Kandilli Ras.) M3.4 Çandarlı meydana geldi. Normal olarak M4 üzeri depremler için sınıflandırma yapılması istatistik olarak başarımın sınanabilmesi için burada tercih ediliyor. Bugün alınan aşağıdaki Çanakkale kaydında görülen ve sınıflandırmamıza giren darbe örüntülerinin muhtemel harici etkileri tetkik edilecektir. Ancak normal olarak OV+ zaman aralığında (12..72saat)  merkeze göre batı-güney-batı sektöründe ilk 50-200km aralığından başlayarak magnitüdü ve toplam deprem sayısı bakımından sismik etkinliğin artacağı bir dönem beklenir. Bu birinci dönemden itibaren +1..2 günlük ek periyotla doğuya kayan çok düşük frekanslı bir gerilme dalga yayınımına neden olabilir. Ancak böyle bir durumun da anılan zaman aralığına girildiğinde diğer istasyon verilerinden teyid edilebilir olması gerekir.