24 Kasım 2007 (01:00)  [  ]

Aşağıda Sakarya, Yeşilyurt, Göztepe ve Çanakkale istasyon verilerinin son 24 saatlik değişimi görülmektedir. Çanakkale grafiğinde genellikle KAF'ın Kuzey Batı ucunda etkinlik artışı ile OV süreçte ilişkilendirilebilen, eğri zarfına basamak formunda eklenen süreksizlik bileşeni görülmektedir. Burada ek bileşenin değişimi %2 ile sınırlıdır. Ayrıca Sakarya'da çok yakın kaynaklı olmayan ve daha yüksek olasılıkla KAF doğu yönü kaynaklı, istatistiksel olarak OV+ süreçte  ilişkilendirilebilecek yaklaşık %5 tepe değer değişimli impulsif örüntü işaretlenmiştir. Yeşilyurt grafiğinde de Sakarya'daki örüntüye yakın zamanlı bir değişim bulunmaktadır.