21 Aralık 2004

Daha önceki yorumda belirtildiği gibi Batı Akdeniz ile Ege arasında uzanan bölgede sismik etkinlik devam etmektedir.

Aşağıda Çanakkale ve Yeşilyurt istasyonlarının 5 günlük grafiği görülmektedir.