25 Ocak 2005 (20:00)  [  ]

Önceki yorum sayfalarında da belirtilmiş olduğu gibi OV+ sürecinde istasyon bölgelerine uzak mesafeli sismik etkinlikte belirgin bir artış olmuştur. Meydana gelen depremlerin büyüklük ve sayıları ölçeklendirilerek toplanırsa bu farklılık belirgin şekilde görülebilir. Bu da projenin kısıtlı sayıda işleyen istasyon sayısına rağmen tahminlerdeki başarıyı ortaya koymaktadır.