25 Mart 2004 (01:30) [  ]

1- Aşağıda Çanakkale grafiğinin son üç gününde 03:00-09:30 aralığı işaretlenmiştir. Farklılık gösteren nokta işaretlendiği üzere Mb4.8 Çandarlı körfezi depremine denk gelmektedir. Bu anomalileri artık tesadüf olarak adlandırmasak da işaretçi oldukları muhtemel depremin yer belirlemede daha çok veriye ihtiyaç duyulduğu görülüyor.

 

 

2- Önceki yorum sayfasında sözü edilen Yaşilyurt grafiğindeki değişim sismik kaynaklı değildir. Aradaki zamanda yorum sayfası oluşturulmadığından ayrıca belirtilmemişti.

3- Çanakkale istasyonu göreceli olarak yakınlığı bakımından bundan sonra da Kuzey Ege depremleri ile ilişkilendirilebilecek örüntüler taşıyabilir.