25 Haziran 2009 (19:00)  [   ]

Aşağıdaki Yeşilyurt ve Sakarya grafiklerinde iki ayrı grup anomali gözükmektedir. Yeşilyurt'taki örüntüler diğerine göre daha yakın süre etkili (KV/OV) ve KAF-batı olması muhtemeldir ve (d<120km) olarak sınıflandırılabilir. Burada üstel çıkış ve iniş zarfları üzerinde süreksizlikler işaretlidir. Zarfın A*exp(-t/T) forumunda iniş başlangıcı düz mor çizgi ile işaretlidir. 1999 sonrası yoğun artçı döneminden sonra ilk defa bu iki grup anomali bir arada kaydedilmiştir. Sabah itibarı ile Sakarya'daki kaydın teyidi yapılmaya çalışılacaktır.  Sakarya'da 19.40 civarında görülen işaretli örüntünün öncesi ve sonrası eğri zarfı üzerinde kalıcı fark olmamasına göre ise istasyona uzak kaynaklı olduğu söylenebilir. Daha öncesinde benzeri işaretler istasyona göre doğu yönlü uzak kaynaklı olarak işaretlenmiş (KAF) ve OV+/OUV zaman aralığında etkili olmuştur. KAF doğu ve batı uçlarında  sismik etkinlik değişiminin önümüzdeki 12 günkü grafiklerin seyrine bağlı olarak daha sık değerlendirilmesini gerektirmektedir.  Daha önce bu tür örüntüler genellikle ayın en uzak noktasına yaklaşım günlerine denk gelmekte iken bu sefer tersi olması ve aynı dönemde Akdeniz ve Ege'de (Rodos, Sisam) toplam günlük deprem enerji aktarım miktarının artması dikkate alınması gereken bir tesadüftür (sık incelenmesi gereken 12 gün hesabı bu istatistiğe dayalıdır).  Aynı nedenle daha kısa sürede etkili olması beklenen birinci anomalinin (Yeşilyurt) geçmiş benzeşikliklerinden farklı olarak belirtilen periyot içinde ileriye ötelenmiş etkisi söz konusu olabilir. Çanakkale istasyon kayıtlarında düzeltilmesi gereken bir tarih hatası bulunmaktadır (Haziran/Mayıs ay hatası).