25 Ekim 2008 (18:30)  [  ]

Aşağıdaki iki grafik  Isparta-Keçiborlu ve Bursa-Nilüfer kayıtlarından alınmıştır. Her ikisinde de eğri zarfında basamak formunda periyot dışı değişim gözlenmektedir. Güney Marmara-Ege arasındaki bu yüklenme sürecinin olası sonuçlarını daha iyi lokalize edebilmek için Çanakkale istasyonunun veri kesintisinin giderilmesi gerekmektedir. İşaretli örüntüler "OV+" zaman aralığında etkili olarak sınıflandırılabilir. Önümüzdeki 2-6günlük aralığında diğer istasyonlardaki olası anomali örüntü kayıtlarına göre muhtemel büyüklük sınıfı açısından da yorum yapılabilir.