26 Ocak 2007 (09:30)  [>>]

Aşağıda son 7 günlük Çanakkale ve Çanakkale+Sakarya+Yeşilyurt grafikleri görülmektedir. Üçlü grafik ile tek izli grafik ölçek farkıyla aynı zaman dilimine aittir. En alttaki grafikte mavi kutu ile işaretlenen bölümde bir günlük periyot bir dış etmen  tarafından bastırılmış olup periyot kaybolmuş izlenimi bırakmaktadır. Sarı kutu ile işaretlenen değişim alttaki Çanakkale grafiğinde ok ile işaretli bölüme denk gelmektedir. Farklı ölçeklerde değerlendirme yapmanın önemi burada ortaya çıkmaktadır. Değerlendirmeleri gün, hafta, ay zaman penceresi ve tek/çok genlik ölçeklerinde yapmak daha doğru sonuçlar vermektedir. Zaman pencerelerinin karşılık düştüğü frekans dağılım değişim deprem öncesi ilişkilendirmede en önemli unsurdur. Bu dağılım değişimi 0Hz (DC) - ELF (3Hz) aralığında yapılması çoğu zaman yeterli ilişkilendirme üretebilmektedir. Alttaki Çanakkale grafiğinde süreksizliğin ardından iniş periyodu bölgesel (Batı, d=150km içi) etki ile ilişkilendirilebilmesinin yanı sıra buna neden olan geniş alanlı değişim Yeşilyurt’un düşme fazında görülebilmektedir.