26 Mayıs 2004 (01:15) [  ]

Aşağıda görülen Yeşilyurt istasyonuna ait son 5 günlük değişim grafiği görülmektedir. Bunu takip eden 12 saatlik Tekirdağ, Sakarya ve Çanakkale istasyonlarındaki özellikle 00:30 civarındaki ortak yakın zamanlı değişim göz önünde bulundurulduğunda KAF boyunca ortak bir etkinin söz konusu olabileceği ve içerilen süreksizliklerin KV (Yeşilyurt) ve OV+ iki tür bileşene karşılık düştüğü düşünülebilir. Örüntülerle ilişkilendirmede sık izleme gerektiren bir dönemin işaretçisi olabilir.