26 Haziran 2004 (20:30) ek (01:40) [  ]

Aşağıda Sakarya istasyonunda görülen işaretlerin zaman ekseninde açılmış grafikleri yer almaktadır.

Aşağıda görülen örüntüler OV+ olarak sınıflandırılabilir. Lokalizasyon için diğer istasyonlarlardaki ortak örüntülerle birlikte değerlendirme yapılması gereklidir.