27 Mart 2008 (03:00)  [  ]

1- Mart 2008 boyunca Yeşilyurt istasyon grafiği ve işaret değişiminin zarfı alttaki grafikte görülmektedir. M4.9 Bala-Ankara depremi önceki depremde olduğu gibi eğri zarfının minimum geçişine denk gelmektedir. Ayrıca son 48 saatteki iniş de dikkat çekicidir. OV+ süreçte ortalama etkinlik artış olasılığının yanı sıra istasyonlar bazında örüntü ve spektral eşleşme incelemesi ile etki alanları daha dar zaman pencerelerinde incelenebilir.

2- Alttaki Tunceli-Pülümür grafiğinde eğri zarfı üzerinde basamak formu görülmektedir. Bunun OV+ sürecinde bir etkisi olması mümkündür. Olası arızi vb bir nedene bağlı olup olmadığı gün içinde teyit edilecektir.