27 Aralık 2004

Aşağıda görülen Tekirdağ grafiğinde işaretli örüntü OV+ olarak sınıflandırılabilir.