29 Mart 2004 (01:30)  [ ]

1- Önceki yorumda işaretlenen Çanakkale grafiğini destekleyici yönde OV sürecinde istasyona uzak kaynaklı etkinlik süreci devam etmekte. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi daha yakın süreçte de, orta/uzun mesafeli, küçük magnitüdlü etkinlik devamı beklenebilir. 

2- En altta görülen  Suadiye grafiğinde değer bakımında kalibrasyon farklılığı bulunmaktadır (diğerleri ile aynı ölçeğe sahip değil). Bu istasyonda eğri zarfında kalıcı bir değişikliğe neden olamayan örüntüler daha çok doğu yönünde uzak mesafeli etkinlikler ile ilişkilendirilmişti.