29 Mart 2005 (21:40) 

1- Tekirdağ grafiğinde 16:30 - 17:00 arasında görülen değişim sismik kaynaklı değildir. Yapay kaynaklıdır.

2- Aşağıdaki Yeşilyurt, Tekirdağ ve Çanakkale grafiklerinde 20:00-20:30 arasında yakın zamanlı görülen süreksizlikler frekans analizinde benzer
spektral dağılım içermektedir. Dolayısıyla aynı kaynaklı olduğu söylenebilir. Bu dolaşım OV sınıfındaki etkilerle ilişkilendirilebilir.
Baskın yönün doğu-güney doğu olması ihtimal dahilindedir.