29 Nisan 2004 (21:00)

Yeşilyurt veri gönderememektedir. Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde istasyona çok yakın kaynaklı olmayan iki anomali bileşeni görülmektedir. Her ikisi de eğri zarfında kalıcı bir değişikliğe neden olmamıştır. Birincisinin zaman sabiti daha düşüktür. OV+ olarak sınıflandırılırsa etki süresinin gece yarısından sonra başlayacağı (+24..72s) düşünülebilir.