29 Eylül 2004 (18:45)(20:30 ek) [  ]

Dünkü Tekirdağ kayıtlarında görülen ve aşağıdaki işaretli örüntünün ardından en altta sismometre kaydı görülen M4.2 Marmara denizi depremi(18:42) meydana geldi. Depremin magnitüdü büyük olmamasına rağmen İstanbul'a yakın olması büyük bir kesim tarafından hissedilmesine neden olmuştur. Depremin merkez üssü Adaların güneyi ile Yalova açıkları arasındaki bölgeye denk gelmektedir.

1- Yeşilyurt grafiğinin depremden hemen önce kesilmiş ve depremle birlikte tekrar ölçüme başlamış olması (18:42) arada sistemi doymaya götürecek bir işaret ölçümünden de kaynaklanabilir.  Fakat en azından sonrasında ölçüm örüntüsünün normal periyodik sınırlar içinde olması kısavadede (KV=2..12h) istasyona yakın önemli bir sismik etkinlik olmayacağı şeklinde yorumlanabilir.

2- Tekirdağ grafiğinde işaretli örüntülerden ikisi(yeşil) ayrıca değerlendirilmelidir (OV). 

3- Deniz Lisesi'ndeki ölçüm cihazı bakımda olduğu için kayıt dışıdır.