29 Ekim 2004 (05:00)  [ ]

1- Aşağıda görülen sismometre kaydı MELOS'a  yaklaşık 320km mesafede Çandarlı körfezindeki M3.9 depreme aittir.

2- Aşağıdaki grafiklerde görülen ortak-yakın zamanlı, negatif düşülü (artımdan düşüşe geçiş ya da azalma hızının artması) süreksizlik sonrası Marmara'da henüz sadece M2.9 meydana gelmiştir. M3 altındaki depremler projede değerlendirmeye alınmamaktadır.