29 Ekim 2008 (06:30)  [  ]

Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde eğri zarfında %2.3'lük kayma görülmektedir. Bunun muhtemel bir nedeni basamak formunda bir gerilim bileşeninin periyodik bileşen üstüne binmesidir (süperpoze olması). Önceki yorum kapsamındaki değerlendirme de göz önünde bulundurularak olası etkisi batı OV+ zaman aralığı olarak sınıflandırılabilir.