29 Aralık 2006 (04:00) [ ]

25 Aralık yorumunda uzak kaynaklı (Global) bir anomaliden söz edilmişti. Dikkat edildiyse hemen ardından GüneyDoğu Asya'da M7.2 deprem meydana gelmiştir. Aşağıdaki grafikte son 1 ayın Yeşilyırt, Çanakkale ve Sakarya grafikleri görülmektedir. Özellikle son 1 haftada Ege, Kuzey Ege, Gökçeada civarındaki depremlerin Çanakkale kayıtlarında varyansın arttığı günler ile parallelik göstermesi dikkat çekicidir. 25 Aralık yorumu geçerliliğini korumaktadır.

Aşağıdaki 12 saatlik Çanakkale grafiğinde tam basamak fornunda süreksizlik olmasa da frekans spektrumunda YF'ye kayma eğilimi görülmektedir.