30 Mart 2004 (03:00)

Deprem ligi için hazırlık çalışmaları sürmekte. Halen bu konuda çok sayıda başvuru gelmekte. Bu çalışmaya ilişkin hazırlıkların uzun sürmesinin nedenleri

a) Basit kullanıcı arayüzüne karşın objektif bir bilimsel değerlendirme sağlaması için Bayesian değerlendirme yöntemi ile her bölgenin depremselliğindeki normal olasılık değerlerini Poisson dağılımı ile karakterize eden katsayı matrisleri oluşturulmaktadır.

b) Her tahminin objektif olarak korelasyonu belirlenecek ve tam olarak tutmayan fakat yine de olasılık bakımından korelasyon değeri bulunanlara pozitif puan verilecektir. Tutmayan tahminlerden lokasyona bağlı olarak kabul edilebilir sapma sınırı ve üzerinde verilecek negatif ceza puanları hesaplanmaktadır.

 

Kullanıcılar kendi sistemi ya da algı yönteminin yanı sıra mevcut başka bir sistemin verilerini kendi geliştirdiği değerlendirme yöntemleriyle tahminlerde bulunabilir. Fakat kullanılan rumuza karşın deklare edilen yöntemde değişiklik yapılmayacağı varsayılacaktır.

 

Yakında deneme çalışması başlatılacaktır. Böylelikle bir süre sonra kullanıcılar yöntemlerinin bilimsel anlamda ne kadar tahmin değeri olduğunu ölçülendirme imkanı sağlamış olacaklardır. Karmaşık değerlendirme metodolojisine karşın tahmin girişleri çok kolaylıkla parametrik olarak yapılabilecektir. Yüksek korelasyonlu yöntemlerden bileşik tahminler çıkartılabileceği gibi bunlar bilimsel olarak da nedenleri ve mekanizmaları bakımından incelenecektir.

 

Tahmin başarı ölçülendirmesinde standart sapmanın toplam denemelere oranının düşük olabilmesi, yeterince nesnel olunabilmesi  için süreklilik ve uzun vadeli çok sayıda veri girişi(bildirim) gerekecektir.