30 Haziran 2004 (13:30)  [  ]

Son günlerde işaretli anomali sayısındaki artışa paralel olarak batı Anadolu'daki ölçülmüş deprem sayısında da artış görülmektedir. Aşağıdaki Çanakkale ve Göztepe grafiklerindeki işaretli örüntülerden birincisi OV+, 30<d<120 ikincisi ise OV/OV+  (G.Mar.)  40<d<100 olarak sınıflandırılabilir. İkincisinin genliği çok küçük olduğundan (dA<%0.5) yakın mesafede değerlendirme sınıfına(M3) girmeyebilir.