30 Eylül 2008 (18:00)  [  ]

20 Eylül tarihli yorumda 19 Eylül-20Eylül aralığında gerçekleşen anomalilere işaret edilerek Ay'ın dengeleyici gel-git etkisinin azalması ile 1.5...2.5 hafta aralığındaki sismik etkinliklerle eşleştirilebileceği ve bunun +20derece kuadrantı kaynaklandığı belirtilmişti. Aşağıda görüldüğü gibi önceki yorumda belirtilen Yeşilyurt referans noktasına göre +20Derece Güney-Batı kuadrantı Kütahya'dan geçmektedir ve bu gün oluşan Kütahya M4.7 depremi de 19+7gün*1,5=30 Eylül  2008 (03:00-15:00 aralığı)  işareti ile hem bölge hem de tarih olarak uyumludur. Genellikle M>5 depremler sınıflandırmaya alındığı düşünülürse 0,3kadar büyüklük sınıflandırma hatası söz konusudur (işaret rengine göre 5..6.4 aralığına denk gelmeliydi). Ancak söz konusu yorumda farklı bölgelerden kaynaklanması muhtemel birden fazla anomali örüntüsü işaretlenmişti. Önümüzdeki 4..5gün içinde yine önceki yorum sayfasındaki uyarı ile eşleşebilecek yeni etkinlikler de olabileceği göz önünde tutulmalı ve olası yakın zamanlı (KV) örüntüler buna göre değerlendirilmelidir. En alttaki 16 günlük Yeşilyurt grafiğinde de belirtilen zaman aralığına gelindikçe eğri zarfının iniş sürecini sürdürdüğü görülmektedir.

Şekil 1 - +20Derece kayık Yeşilyurt referanslı güney-batı kuadrantı

Şekil 2 - Son 16 günün Yeşilyurt ölçüm grafiği