30 Ekim 2006 (18:30) [ ]

Aşağıda Yeşilyurt kaydında eğri zarfında kaymaya neden olan bir süreksizlik işaretlenmiştir. En alttaki Göztepe grafiğinde de 10:50'den itibaren karakter değişikliği ve basamak formunda örüntüler görülmektedir.