31 Ekim 2004 (21:00)  [   ]

Aşağıda 12 saatlik ve 1 haftalık Çanakkale grafikleri görülmektedir. 12 saatlik grafikte işaretli olan bileşen (yeşil) eğri zarfında geçici bir etki göstermiştir. Kalıcı bir fark oluşturmadığı için işaretin kaynağı  istasyona çok yakın mesafeli olmayıp örüntüsü itibarıyla OV olarak sınıflandırılabilir. En alttaki grafikte de günlük periyodik bileşenin üzerinde gezdiği zarfın offset değerinin 28 Ekim'den itibaren  yaklaşık 36saatlik zaman sabitiyle (T) düştüğü görülmektedir. Yaklaşık 3T-5T süre aralığında son değere ulaşacağı düşünülürse, 28Ekimden itibaren 4.5-7.5 gün (Bugünden itibaren 1.5-4.5 gün) aralığında gelişim sonuçlanacaktır. Bunun etkisinin diğer bileşenin etki süresi içinde olduğu düşünülürse orta- kuzey Ege'de mevcut aktivitenin devam edebileceği ve artabileceği şeklinde yorumlanabilir. 1.5-4.5 gün aralığı aynı zamanda gelgit etkisinin de artacağı (ayın uzaklaşma periyodu sonu) günlere denk geldiği için diğer istasyonlardaki olası örüntülere de bağlı olarak KAF'ın genel etkinliğinde de artışa neden olabilir.