31 Aralık 2007 (06:00)  [  ]

Aşağıda sırasıyla son 20 günlük Sakarya+Çanakkale ve son 25 günlük Sakarya+Çanakkale+Yeşilyurt grafikleri görülmektedir.  Ankara-Bala merkezli başlayan etkinliğin öncesi ve sonrasında kısa zaman aralığındaki örüntü sınıflandırmasına göre deprem öncesi değişim ve etkinliğin başlangıcı arasında ilişki kurulmuştu. Aşağıda aynı ilişkinin daha geniş zamanlı ve 3 istasyonun yakın zaman aralıklarında oluşan eğri zarfı değişimleri ile de kurulabildiği açıkça görülmektedir. Geniş zaman penceresinde inceleme yapıldığında önümüzdeki 3 ay içinde olası etkinliklerin yakalanabilmesi için tüm istasyonların ivediyetle aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bingöl, Kocaeli, Sakarya gibi son 10 yılda yıkıcı olmuş depremlerin önemli bir kısmı Ay’ın Dünya’ya en uzak noktasına varmasına doğru ilk 3 gün içinde gerçekleşirken orta Anadolu’da Bala depremi ise en yakın noktasına yaklaşımda meydana gelmiştir. 3 ve 6 aylık dönemler halindeki sınıflandırmaya bakıldığında 2008 yılına eşleştirilebilecek sismik etkinlik riski yüksek bir dönemde girdiğimiz söylenebilir. Aşağıdaki 20-25 günlük grafiklerin devamında ortak inişlerin 12 saatlik grafiklerden alınan anomali işaretleri ile eşleştiği yerlerde (Son Bala depremi örneğinde olduğu gibi) yeni etkinliklerin gerçekleşmesi olasılığı daha yüksektir. 1-3 Ocak ayın en uzak nokta yaklaşımı olup yaklaşık 14 gün sonra en yakın yaklaşımı ve 28 gün sonra tekrar en uzak yaklaşım şeklinde 14 ve 28 katlarıyla (yaklaşık olarak) devam etmektedir. Ölçüm verilerinden zaman aralığı belirlemede giderek daha iyi sonuçlar elde edilse de yer belirleme için sürekli veri gönderen istasyon sayısının yüksek olması gerekmektedir. İstasyon sayfalarından erişilen 12 saatlik grafiklerden örüntü sınıflandırması yapılırken geçmiş tarihli grafikler sayfasından alınabilecek 20-25 gün zaman pencereli değişimlerin kayan ortalamasından (tek ve çok istasyon eğri zarfları) minimum geçişler ile varyansları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler hem matematiksel (örüntünün FFT’sine göre alınan özüt/hash sınıflandırması) hem de görsel olarak yapılmaktadır. Yeşilyurt, Sakarya ve Çanakkale istasyonlarının aşağıdaki zaman serisinde yaklaşan zarf minimumlarına dikkat edilmelidir. Çanakkale’de son 24 saatte görülen basamak formundaki örüntüler istasyona çok yakın kaynaklı olmayıp OV+ olarak sınıflandırılabilir. Yeşilyurt grafiğinin geniş zamanlı pencerede eğri zarfındaki dönüş anına ve önceki minimuma göre geçen süreye göre sonraki minimum zamanları kestirilebilir. Ayrıca geçmişte bu istasyonun periyot dışı örüntü ve zarf değer düşmeleri ile Marmara denizi ve güney Marmara etkinliklerin ilişkilendirilebildiği de göz önünde tutulmalıdır.